Roving Computer and Speech Training Center and Computer on Wheels

Sa pakikipagtulungan ng Bagong Henerasyon, Rotary Club of South Triangle at Rotary Club of Neopolitan Fairview, nagpunta ang Roving Computer and Speech Training Center sa North Fairview Elementary School noong 17 Pebrero 2016 kung saan nagtagal ito ng 3 linggo.

RCST in North Fairview

Tulad ng mga naunang Computer on Wheels project ng Bagong Henerasyon, ginamit ang Roving Computer and Speech Training Center bilang computer lab kung saan tinuruan ng basic computer literacy skills tulad ng word processing, paggawa ng presentation, at paggamit ng spreadsheet ang mga mag-aaral.

Ang dilaw na truck na ito ay naglalaman ng 20 na computer para sa mga mag-aaral at 1 para sa guro o trainer.

Tingnan ang iba pang pictures mula sa kaganapan na pag-presinta ng Roving Computer and Speech Training Center sa North Fairview Elementary School dito.

Panoorin ang nakakatuwang video ng pagpalakpak ng mga mag-aaral dito.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *